درباره پزشک

متخصص کلیه و مجاری ادراری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - --:-- درمانگاه میلاد پارسا

متخصص کلیه و مجاری ادراری