درباره پزشک

فوق تخصص اعصاب و روان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 19:00 - درمانگاه میلاد پارسا

دکتر قادری فوق تخصص اعصاب و روان