درباره پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دکتری
تخصص

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
گوش و حلق و بینی پزشک

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - --:-- درمانگاه میلاد پارسا

متخصص گوش و حلق و بینی