درباره پزشک

فوق تخصص غدد و متابولیسم تیروئید

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
---- دکتری ----
---- دکتری(تخصص و قوق تخصص) --

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
---

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - --:-- تهران

فوق تخصص غدد و متابولیسم تیروئید