داروخانه

داروخانه درمانگاه ميلاد پارسا

با توجه به شبانه روزی بودن درمانگاه و نیاز مراجعین جهت تامین دارو در طی مراجعه به کلینیک و از طرفی نیاز ساکنین منطقه شهرك وليعصر داروخانه شبانه روزی درمانگاه احداث گردید. که علاوه بر فراهم نمودن داروهای نسخه شده پزشکان در بخش تهیه داروهای تک نسخه ای و ارائه محصولات بهداشتی و آرایشی فعال می باشد.

پزشکان این دپارتمان

دکتر رازی

متخصص

زنان و زایمان

درخواست وقت ملاقات

دکتر غفوریان

--

متخصص گوش و حلق و بینی

درخواست وقت ملاقات